Advokat Oscar Ihlebæk

Advokat Oscar Ihlebæk

f. 1957

 22 99 28 00

 907 64 600

epost: oscar@ihlebaek.no

Uteksaminert fra juridisk fakultet i UIO i 1984. Adv.flm hos advokat Morten Kjensli. Advokat med egen bevilling fra våren 1986, medlem av den norske advokatforening fra samme år og frem til i dag.

Tidligere i kontorfelleskap med bl.a Morten Kjensli, Benedict de Vibe, Tor Kjærvik og Ellen Holager Andenæs.

Flere ansatte advokater/advokatfullmektiger, bl.a fra egen familie: Advokat Andreas Ihlebæk, advokat Marius Ihlebæk. Tidligere også advokatfullmektig Sandra Ihlebæk,

Arbeidsområder

  • Strafferett

  • Arbeidsrett

  • Kontraktsrett

  • barnevern/barnefordeling

  • arv/familie/skifte

  • alm. praksis.


Strafferett:

Nær 100 drapsaker, mange store narkotikasaker, økokrimsaker, prosedert i alle landets domstoler.


Arbeidsrett:

Representert så vel arbeidsgiver som arbeidstaker i retten.

Kontraktsrett:

Bistand i denne type saker både i retten og ute