Advokat Oscar Ihlebæk

   22 99 28 00

   907 64 600

  epost: oscar@ihlebaek.no

  Uteksaminert fra juridisk fakultet i UIO i 1984. Adv.flm hos advokat Morten Kjensli. Advokat med egen bevilling fra våren 1986, medlem av den norske advokatforening fra samme år. Les mer


  Arbeidsområder

  • Strafferett

  • Arbeidsrett

  • Kontraktsrett

  • barnevern/barnefordeling

  • arv/familie/skifte

  • alm. praksis.

  Strafferett:

  Nær 100 drapssaker, mange store narkotikasaker, økokrimsaker, prosedert i alle landets domstoler.

  Arbeidsrett:

  Representert så vel arbeidsgiver som arbeidstaker i retten.

  Kontraktsrett:

  Bistand i denne type saker både i retten og utenrettslig.

  Barnevern/barnefordeling / arv/familie/skifte

  Betydelig bistand både i og utenfor domstolene.


  Advokat Andreas Ihlebæk

  tlf 22 99 28 00

   48073207

  epost: andreas@ihlebaek.no

  Uteksaminert fra juridisk fakultet i UIO i 2010. Advokatfullmektig fra 2013. Les mer:


  Arbeidsområder

  • Barnevern

  • Barnefordeling

  • Strafferett

  • arv/familie/skifte

  • Arbeidsrett

  • alm. praksis.

  Advokat Marius Ihlebæk

  tlf 22 99 28 00

   98211840

  epost: marius@ihlebaek.no

  Uteksaminert fra juridisk fakultet i UIO i 2015. Advokat fra 2017

  Arbeidserfaring:

  2015-2017advokatfullmektig, advokatfirmaet Oscar Ihlebæk AS.
  2017-Advokat, advokatfirmaet Oscar Ihlebæk AS.
  Om advokat Marius Ihlebæk:
  Advokat Marius Ihlebæk har prosedyreerfaring fra flere av landets domstoler. Han jobber primært med straffe-, familie- og barnevernssaker.


  Arbeidsområder
  • Arbeidsrett

  • Strafferett

  • Barnefordeling

  • Barnevern

  • alm. praksis.


  Kontorleder Siw Granne Ihlebæk

  tlf 22 99 28 00

   900 64 600

  epost: siw@ihlebaek.no

  ...